<

X

درباره ما

ویزیت و درمان بیماران براساس تلفیقی از دستاوردهای طب سنتی و کلاسیک و سایر طبهای مکمل از جمله:

  • مزاج شناسی
  • زبان شناسی
  • گیاه درمانی
  • انواع بادکش (گرم و سرد و خشک و لغزان و...)
  • انواع حجامت