<

X

نحوه مصرف اسپری PHR درمراحل سیر بیماری کرونا

مرحله دو :فاز تنفسی: از این مرحله به بعد برای مراقبت و درمان توصیه به بستری در بیمارستان میشود. این مرحله خود به دو قسمت متوسط و شدید تقسیم میشود . فاز تنفسی متوسط Moderate : در این مرحله علائم مرحله خفیف با شدت بیشتر وجود دارد. علائم گوارشی و عصبی سردرد شدید گزارش شده است ملاک ورود به این مرحله عبارت است از: 1 . تنگی نفس، احساس درد و فشار در قفسه سینه با یا بدون تب مساوی/بیشتر از 38°C 2 . SPO2 بین 90 % تا 93 % نحوه مصرف اسپری phr160 در مرحله دو متوسط: بزرگسالان:روزانه هشت بار از ساعت بیداری هردو ساعت و نیم یک پاف.(استفاده از دمیار الزامی است) کودکان:روزانه چهار بار از ساعت بیداری هرسه ساعت یک پاف.(استفاده از دمیار الزامی است)

فاز تنفسی شدید ) Severe ): لازم به ذکر است که بروز انواع شدید بیماری در هر زمانی از سیر بیماری ممکن است رخ دهد و بروز آن الزاما مستلزم طی همه مراحل قبلی نیست. در این مرحله نیز طیف علائم بالینی با شدت بیشتر وجود دارد. ملاک ورود به این مرحله عبارت است از: 1 . پیشرفت سریع علائم تنفسی 2 . تاکی پنه RR>30 و تنگی نفس 3 . SPO2<90% ، PaO2/FiO2 ≤300 mmHg 4 . افزایش 4a gradient-A و نیز افزایش درگیری بیش از 50 % از ریه در سیتی اسکن نحوه مصرف اسپری phr160 در مرحله دو شدید: بزرگسالان:روزانه ده بار از ساعت بیداری هر یک ساعت و نیم یک پاف.(استفاده از دمیار الزامی است) کودکان:روزانه پنج بار از ساعت بیداری هردو ساعت یک پاف.(استفاده از دمیار الزامی است)

مرحله سه :فاز تشدید التهاب- بحرانی Critical در این مرحله بیمار نیازمند مراقبتهای ویژه است. همانطور که اشاره شد، بروز انواع شدید بیماری در هر زمانی از سیر بیماری ممکن است رخ دهد و بروز آن الزاما مستلزم طی همه مراحل قبلی نیست. ملاک ورود به این مرحله وجود حداقل یکی از موارد زیر است از: 1 . نارسایی تنفسی: علیرغم درمانهای اکسیژن درمانی غیرتهاجمی SPO2≤88% 2 . بیمار با نشانه های شوک 3 . بیمار نیازمند یا تحت تهویه مکانیکی 4 . بیمار دچار نارسایی چند ارگانی نحوه مصرف اسپری phr160 در مرحله سه: بزرگسالان:روزانه 16 بار از ساعت بیداری هر 45 دقیقه یک پاف.(استفاده از دمیار الزامی است) کودکان:روزانه هشت بار از ساعت بیداری هر90 دقیقه یک پاف.(استفاده از دمیار الزامی است) توجه : در این استیج در صورتی این دارو قابل استفاده است که بیمار توان تنفس بدون وسایل کمکی را داشته باشد . توجه : ساخت شکل دارویی مناسب برای استفاده در دستگاه نبولایزر در دست اقدام است

تاریخ مطلب:

1999-09-01

گردآورنده"

دکتر سیده رامش سیدزاده

منبع (منابع):

دکتر سیده رامش سیدزاده